NYOLCADIKOSOK BALLAGÁSI MŰSORA

 

Volt nyolcadikos osztályom ballagási műsorát tettem fel erre a lapra, szemezgessetek belőle, s ha tetszik, építsétek be a saját műsorotokba
( A dalokat a gyerekek is énekelték)

ZENE: HONFOGLALÁS 

Köszöntő:  

Kedves Tanáraink, Kedves Szülők, Diáktársaink, Vendégeink!

 

Köszönjük, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel e jeles napon. Ismét eltelt egy tanév, s most mi búcsúzunk iskolánktól, lezárva életünk egy fontos szakaszát, mely egyben a gyermekkort is jelentette számunkra.
Kérjük hallgassák meg elköszönő műsorunkat!

1. Eljött hát az utolsó nap, búcsúzz, búcsúzz mindentől vén diák!

 

2. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a szép diákvilág, s mint a fecske az alkonyati szélnek, ma szárnyat bont egy sereg diák.

3. Amiként a lovag bajnoki vívásra, az iparos legény hosszú vándorlásra, úgy indul a diák, némi tudást gyűjtvén, s elmereng a „kemény” évek tovatűntén. Búcsút mond tanárnak, barátnak, négy falnak, folyosón, termeken, udvaron átballag. Jelképes batyuját a vállára vetve elindul az útra, az ismeretlenbe. Nyitja ajkát dalra, köszönő szavakra, leng-lobog a szélben ajándék szalagja. 

4. Az életem lemeze fordul, s ha valaki visszatenné a tűt, valamit újra játszanék. Van, amit meg se hallanék, megbocsátanék, vagy másképp mondanék. Az életem lemeze fordul, van, ahol reccsen és zörög, van, ahol ugrik, túlpörög. Megcsuklik a hang egy karcolásban, s remeg az ív, kihagy a szó, kihagy a szív.

5. Indulnék. Mondd, merre van a holnap? Indulnék. Homályba hull a célom. Indulnék. Bizonytalan a léptem. Kérlek, ne vesd szememre vétkem!
 
6. ZENE: DESPERADO - TIÉD A FŐSZEREP 

7. A betűk még vibrálnak előttem, mint fényben porszemek. Emlékeket idéznek, de félek, nem merek, mert emlék lett, mi szép volt, nyolc év csokrába kötve, színes szalagját dacos idő lebegteti fölötte. Egy percig még gyönyörködöm e sokszínű csodában, még kavarog az érzés ez ünnepi varázsban…

 

8. Az első kézfogástól az elbocsátó szóig évek készsége lebben, dorgálás…. Biztató hit… pár csínytevés… a szégyen… a kép most elmosódik… 
Szemem sarkába titkon kíváncsi könnyek ülnek, torkomra forr a vágyam, és nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek!

9. Én iskolám köszönöm most neked, hogy az eljött élet-csaták között volt mindig hozzám víg üzeneted. Tápláltad bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, és hűn állni meg Isten s ember előtt. 

10. Én itt oly sok szeretetet kaptam, és oly nagy szeretetben éltem. Ha odakinn is ilyen szép az élet, én boldog leszek, s nemhiába éltem. Én itt oly sok szépet, s jót tanultam, itt mindig hű társak közt voltam. Az évek hamar elrepültek, de emlékük elkísér, míg élek.

 

11. Nincs szebb kora az emberiségnek, mint az első ifjúság évei. Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak el örökké, mert nem a világban kerestünk még akkor barátokat, hanem barátainkban leltük fel az egész világot.


 12. ZENE: MÁTÉ PÉTER - AZÉRT VANNAK A JÓ BARÁTOK

13. Ma még csak engem emleget az ág, ha gyér levele csörren, de holnap a szél a határt hiába kérdezi felőlem. Megyek, s itt minden elfelejt, az ég , a rét, az ág, s a tó. Te őrzöd emlékemet.

14. Elválunk röpke év után, szebbnek találjuk a jelent, ám a múltat ne érje gúny, az ifjúság emléke szent.

15. Életed útját magad választod. Válassz hát úgy, ha egyszer elindulsz, nincs már visszaút.

16. Elindulunk egy ismeretlen úton, s nem tudjuk még, hogy mit hoz majd a sors, de bármi jön, míg élünk nem feledjük az iskolát, mely útnak indított, s az együtt eltöltött sok szép napot. 

17. ZENE: DESPERADO - ÉG VELED

 18.  Búcsúzunk attól, aki minket éveken át a jóra intett, tanított , s védett, hogyha kellett; így cseperedtünk szíve mellett.

19. Búcsúzunk tanítóinktól és tanárainktól: Sós Timi nénitől, aki rengeteg türelemmel és kedvességgel vezetett be bennünket a betűk és számok világába. Reméljük, hogy mint első osztályát csínytevéseink ellenére is szeretettel őriz majd meg bennünket szívében.
Második osztályban Kiss Ági néni kitartó munkájával nemcsak szellemünket, de kézügyességünket is csiszolta.
Harmadik osztályban Kelemenné Marika nénitől megtanulhattuk, hogyan nézzük önkritikusan a világot, s próbáljuk meg először a jót keresni, és megtalálni, nemcsak magunkban, de társainkban is.
Verébné Rita néni egyengette utunkat 4. osztályban, s készített fel a felső tagozatos évekre.
Köszönjük alsó tagozatos tanítóink odaadó nevelőmunkáját, és a vidám perceket, amit együtt tölthettünk.

 20.A felső tagozatban több tanárunk is munkálkodott azon, hogy elménket pallérozza és felkészítsen bennünket a középiskolai továbbtanulásra.

Ötödikben Kovácsné Ági néni került osztályunk élére. Csendesnek nem mondható közösség lévén sokszor latba kellett vetnie pedagógiai tapasztalatait. A földrajz és a biológia oktatása mellett a technika és néptánc tantárgyakat is ő tanította. Köszönjük, hogy mindig igyekezett emberi tartásra, udvariasságra és kitartásra buzdítani bennünket. 

Korunkban egyre nagyobb jelentősége van az idegen nyelvek ismeretének, amelyet angol órákon Kásáné Marika néni lelkiismeretes és precíz nyelvoktatása révén alapozhattunk meg már 4. osztálytól.  

Anyanyelvünk és az irodalom szépségeinek felfedezésébe Böhmné Kati néni vezetett be bennünket szintén negyediktől. A következő tanévben a történelmi események izgalmas rejtelmeit kezdte el feltárni nekünk. 

21. Csíkosné Jutka néni a számok bonyolult világában segített eligazodni matematika órákon. Biztosak vagyunk benne, hogy e fontos tantárgyban az itt megszerzett ismeretekre a továbbiakban is támaszkodhatunk. A rajzórák alkalmával kézügyességünket és esztétikai érzékünket fejleszthettük segítségével.

Hatodik osztálytól Csíkos tanár bácsi szakmai felkészültségével és humorérzékével a néha kicsit száraz fizika tantárgyat is igyekezett velünk megszerettetni. A következő évben a számítástechnika alapjait is ő ismertette meg velünk, amire a későbbiekben nagy szükségünk lesz. 

A testnevelés órák alkalmával először Gazicsné Edina néni, majd Horányi Regina néni ösztönzött minket arra, hogy testi erőnlétünk érdekében a mozgás lételemünkké váljon.

22. Kisiskolás éveinktől kezdve az ének-zene tantárgyat Kincs Gyöngyike néni tanította, színessé tette a zene megszerettetésével napjainkat.

 

Hetedik osztálytól Lénártné Kati néni segítségével próbálkozunk előrehaladni a kémia rögös útján több-kevesebb sikerrel. Köszönjük, hogy türelemmel igyekezett egyengetni utunkat és kritikus helyzetekben mindig jó érzékkel segített megoldani problémáinkat.

Nagy örömmel fogadtuk a múlt évben Maszlag Imre tanár bácsit, aki a történelem és a földrajz oktatását vette át. Kívánjuk neki, hogy pályafutása során mindig ilyen lelkesedéssel és elvárásokkal viszonyuljon tanítványaihoz.

23. Hálásak vagyunk a napközis nevelők, köztük Milibákné Hajni néni áldozatos munkájáért, és azért, hogy tanítási időn kívül is odafigyeltek ránk.

Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a technikai dolgozók fáradságot nem ismerő munkáját, hiszen ezzel ők is hozzájárultak ahhoz, hogy jól érezhessük magunkat az iskolában.

 

 

24. Kedves Szüleink! Nem feledkezhetünk meg arról, mennyi áldozatot hoztak értünk annak érdekében, hogy idáig eljuthassunk. Köszönjük, hogy fáradságot nem ismerve egyengették utunkat, mellettünk álltak a bajban, és velünk örültek eredményeinknek. Szeretnénk egy rövid idézettel kifejezni azt a mérhetetlen hálát, amit érzünk

„Neked köszönöm, ami lettem, szívem hevét, a dalt, a lelkem, életem lombba-borulását, a bánataim, a szerelmem. Hitet adtál, hitet a szóba, amit harsogva zeng nyelvem.”

 

 

25. Kedves Diáktársaink! Tőletek búcsúzunk utoljára. Törekedjetek a tanulásban és az élet más területein is mindig a legjobbra, hiszen rátok is komoly feladatok várnak még. Kívánjuk, hogy mindegyikőtök sikerrel vegye a rá váró akadályokat, hiszen mint Ibsen írta:

„Gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, s azt meg is valósítja tűzön, vízen át.

26. ZENE:EDDA: HŰTLEN

 

27.Most a búcsúnak percéhez érve, telve reménnyel elindulunk. Hát a poharunkat hajtsuk fel végre, szálljon messzire vidám dalunk. Benne csordul a szívünknek húrja, egymást nem látjuk sok éven át. De majd visszatér találkozóra ez a sok, régi kedves barát.   

28. ZENE: DESPERADO: MÉG EGY UTOLSÓ PERC

29. KIVONULÁS – ZENE ALATT

 

vissza a címoldalra

 
 
ELNYERTE TETSZÉSEDET AZ OLDALAM?
Eredmények
További szavazások
 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 


kovacsneagi.qwqw.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by qwqw.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!